Velkommen til Fiskeriparken Egga Utvikling!

Egga Utvikling er et konsulentselskap som bistår bedrifter med prosjektledelse, veiledning og forretningsutvikling. Mye av arbeidet vi gjør er innenfor marin sektor, men vi har også en rekke prosjekt fra andre næringer. 

Innovasjon, motivasjon og kompetanse

Egga er et symbol på innovasjon, motivasjon og kompetanse knyttet til havet. Og på samme måte som at generasjoner før oss overvant Eggakanten, vil vi fortsette å overvinne dagens utfordringer og finne nye måter å leve bærekraftig ved, på og av havet. 

Utviklingsaktør for næringslivet langs kysten

Fiskeriparken Egga Utvikling er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. I en voksende næring som stadig møter nye marked, stilles det også stadig større krav og forventninger til den enkelte bedrift. Vår jobb er å bistå disse bedriftene, slik at deres hverdag blir enklere. Vi motiveres av at andre lykkes.