Keven Vottestad
Prosjektleder
M: 909 13 915

Keven er utdannet fiskeriøkonom og bachelor i internasjonal handel og ledelse fra USA. Han har bred erfaring fra forretningsutvikling og ledelse av selskaper i oppstartsfasen. Keven har i hovedsak jobbet med utvikling av restråstoff, markedsutvikling, eksport og generell industriutvikling innen marin sektor. Han bistår kunder i prosjektetablering og følger også opp den daglige driften av Arena Torsk.

Tilbake