Ronja Gabrielsen
Prosjektmedarbeider
M: 951 59 244

Ronja studerer Fiskeri- og havbruksvitenskap med fordypning i sjømat ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø. Etter en praksisperiode i Egga Utvikling ble hun ansatt på deltid for å bistå med administrative oppgaver og som prosjektmedarbeider i ulike prosjekt. Med bakgrunn i sine studier har hun tverrfaglig bakgrunn med fokus på både realfag, samfunnsfag og økonomi. 

Tilbake