Veronica Gabrielsen
Prosjektleder
M: 97 15 55 20

Veronica Gabrielsen er utdannet Fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø og ble ansatt i Egga Utvikling i februar 2019. Veronica har 13 års erfaring fra BioMar AS, hvor hun var ansatt som kvalitetsleder og QA Medisinfôr, med ansvar for daglig drift av BioMars laboratorier og kvalitetssikring av medisinfôrproduksjon. Stillingen innebar også deltakelse i interne og eksterne revisjoner og sertifiseringer, samt utvikling og vedlikehold av kvalitetssystem. Veronica har også erfaring fra Vesterålen regionråd, hvor hun var ansatt som prosjektleder for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.

Tilbake